top of page

SÖMN & STRESS

"Påminn mig om att det tar tid att läka"

Stress känner du som människa när kravet blir för stort på din prestation. Det är så viktigt att hitta sina egna hjälpmedel i sin vardag för att kunna hantera stress. 

Stress i sig är inte farligt, skillnaden på förr och nu är att människan har mindre och mindre återhämtning i sitt liv. Detta är faran med stress och det som ger oss sjukdomar. Att hitta ditt andetag och lära dig att andas nere från magen och inte låta andetaget stanna uppe i bröstet, vilket ofta händer när man hamnar i en kravfylld eller stressad situation. Vi föds med andetaget och avslutar livet med ett andetag, att använda sig av rätt andetag i livet är det viktigaste för bra hälsa.

Sömnen är en stor del i vårt liv, om vi inte får den djupsömn vi behöver så ökar risken för sjukdomar. Studier visar att otillräcklig sömn ökar risken för hjärtkärlsjukdomar och diabetes typ 2. Under sömnen så repareras cellerna i hjärnan och lymfsystemet i hjärnan hjälper till att rensa bort olika sorters skräp. Vet du om att om du minskar din stress i livet så får du bättre sömn? 

Om du ger dig själv mer återhämtning då kan både stressen minska och din sömn bli bättre. Vill du gå djupare i hur du kan sova bättre och minska stress? Boka en 30min session med mig så kan jag berätta mer, hur vi tillsammans kan hitta rätt vägar för ett bättre mående.

IMG-9074_edited.jpg
bottom of page