top of page
selflovebymatilda-11.JPG

SJÄLVLÄKNINGSTERAPUET

"Den viktigaste relationen du har i ditt liv är den du har med dig själv"

selflovebymatilda-3.JPG
Hur går det till?

Jag jobbar utifrån funktionsmedicinens principer, att ta reda på din grundorsak till din ohälsa för att förstå hur du ska kunna börja din resa för självläkning. Kroppen behöver rätt förutsättningar för att kunna självläka.

 

Vi kommer fokusera på hur du kan hitta en bra livsstil inom kost, sömn, stress, andning, meditation och yoga. Under samtalet får du berätta om din aktuella livssituation och eventuella symptom. Därefter får du ett skräddarsytt yogaprogram i ManaYoga – Funktionell Medicinsk Yoga, kostråd samt livsstilsråd som du sedan kan arbeta med på egen hand.

Vem passar sessionerna för?

Sessionerna rekommenderas vid ex stressrelaterade obalanser såsom utmattning, ångest, sömnsvårigheter, högt blodtryck, migrän, mage/tarmproblematik, hormonella obalanser såsom underfungerande sköldkörtel, pms eller olika typer av värk.

 

Sessionerna passar även dig som vill komma ned i varv, få mer energi och kraft i vardagen.

Självläknings sessioner

Redo för en livsstilsförändring?

Upplägget består av 3 sessioner eftersom det krävs tid för att ändra en livsstil. Första sessionen är 90 minuter, och de två följande sessionerna är 60 minuter vardera. Uppföljning sker 1-2 veckor efter den sista sessionen enligt överenskommelse.


Pris 2 700kr

Observera att sessionerna inte ersätter läkarvård utan kompletterar den. Fokus ligger på att förbättra grundhälsan genom livsstilsförändring.

selflovebymatilda-30.JPG
bottom of page